rodo

Polityka RODO - Obowiązek informacyjny do aktualnych i nowych klientów:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FotoJack Studio Jacek Opiłowski, e-mail: opil1@poczta.fm;
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
-  realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
-  przesłania oferty fotografii ślubnej przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeśli zgoda została wyrażona przez Państwa).
3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. dostawca hostingu strony internetowej);
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu określone uprawnienia:
-  mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Państwa przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
-  jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich poprawienia;
-  w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Państwa informował; kiedy cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
-  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu przedstawienia oferty fotografii ślubnej. W przypadku takiego przetwarzania mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe w opisanym wyżej celu;
-  Państwa zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO;
8. Zbierane dane nie podlegają profilowaniu. Zbierane są m.in. informacje odnośnie planowanych przez Klientów wydarzeń, które chcieliby uwiecznić na fotografiach celem przedstawienia oferty Klientowi w celu świadczenia jak najlepszych usług oraz w celu realizacji usług;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia umowy i realizacji usług. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług przez Administratora.
10. Pliki cookies - w celu prawidłowego działania niektórych funkcji, strona internetowa korzysta z tzw. plików cookies (ang. ciasteczka). Są to niewielkie pliki, które zawierają informacje o użytkowniku i znikają, kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. Pliki cookies nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi. W każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, ale łączy się to z uniemożliwieniem prawidłowego przebiegu sesji, a tym samym może to pogorszyć lub uniemożliwić właściwe działanie strony internetowej.